Kinderen onder toezicht

Worden uw kinderen onder toezicht gesteld? Er moeten heel wat gebeuren worden uw kinderen onder toezicht gesteld. De ondertoezichtstelling betekend niet dat uw kind uit huis wordt geplaatst, dit wordt in zeer ernstige gevallen pas gedaan. Echter een ondertoezichtstelling (OTS) is ook een zeer ingrijpende maatregel die alleen in uitzonderlijke situaties dient te worden opgelegd. 

Uithuisplaatsing – onder toezichtstelling

Worden uw kinderen uit huis geplaatst (UHP)? Indien er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind, kan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de Kinderrechter verzoeken uw kind uit huis te laten plaatsen. De Kinderrechter bepaalt in dat geval dat het dringend en onverwijld noodzakelijk is dat de minderjarige, in afwachting van een nader in te stellen onderzoek naar de vraag of de OTS nodig is, voorlopig onder toezicht (vots) wordt gesteld, voor de duur van ten hoogste drie maanden. Uw kind kan dan geplaatst worden bij bijvoorbeeld een crisisgezin of een netwerkgezin. Dit is een gezin uit uw eigen netwerk, zoals bijvoorbeeld bij de oma en opa van het uw kind of een oom en tante.

Juridisch advies OTS of UHP

Weet u niet wat met de situatie aan moet of wilt u juridische ondersteuning bij OTS of UHP van uw kinderen? Stel uw vraag via het contactformulier en uw wordt zo spoedig mogelijk geadviseerd door onze juridische specialisten.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!

Specialisten

Specialisten

De advocaten van Kinderstrafrecht.nl zijn gespecialiseerd in kinderstrafrechtzaken. Ons team staat u bij met alle voorkomende problemen.

Over onze specialisten

De Kosten

De Kosten

Dankzij onze specialisatie werken we efficient waardoor de kosten laag blijven. Vaak komt u in aanmerking voor de door de overheid - pro deo - gefinancierde rechtsbijstand.

Lees meer over de kosten

Laatste publicaties

Meer publicaties