Kinderrechter

Kinderen tussen de twaalf en achttien jaar die voor de rechter moeten voorkomen, krijgen te maken met de kinderrechter. De kinderrechter past het jeugdstrafrecht toe. Dit verschilt met het gewone recht in de hoogte van de straffen. Over het algemeen kan een minderjarige tot maximaal twee jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Echter, wanneer een zestien of zeventien jarige jongere een volwassen indruk maakt, kan de kinderrechter besluiten om het gewone strafrecht toe te passen. Naast de hoogte van de straffen vindt een strafzaak waarin een jongere terechtstaat bijna altijd achter gesloten deuren plaats.

Kinderrechter:  niet alleen strafzaken

Naast strafzaken worden kinderrechters ook ingeschakeld bij andere problemen. Kinderrechters mogen een minderjarige onder toezicht stellen als er problemen op het thuisfront zijn. Kinderrechters kunnen een gezinsvoogd aan wijzen, maar ook besluiten tot uit huis plaatsing van het kind. Dan wordt een kind ondergebracht in een pleeggezin of instelling voor jeugdzorg. Kinderen boven de twaalf jaar worden in zo’n geval wel door de kinderrechter gehoord.

Voorkomen voor de kinderrechter

Moet uw kind voor de kinderrechter voorkomen? Het jeugdstrafrecht wordt vaak toegepast voor zaken van geringe ernst. Wij maken het regelmatig mee dat zaken die u prima zelf kunt 'bestraffen' strafrechtelijk worden afgedaan met alle traumatiserende en stigmatiserende gevolgen van dien. Neem direct contact met ons op voor vragen of hulp en wij helpen u en uw kind bij uw strafzaak of OTS zaak! 

De advocaten van Kinderstrafrecht.nl zijn gespecialiseerd in kinderstrafrechtzaken. Ons team staat u bij met alle voorkomende problemen.

Kinderrechter: Straffen en voorwaarden

Indien de Kinderrechter van mening is dat het feit bewezen kan worden, kan hij de minderjarige een straf opleggen. Dit kan een (voorwaardelijke) jeugddetentie zijn, maar ook een PIJ-maatregel (ook wel jeugd-TBS genoemd) voor de duur van 2 jaar. Daarnaast heeft de Kinderrechter een groot scala aan alternatieven in de hoek van de hulpverlening waaruit hij kan kiezen. In veel gevallen legt de Kinderrechter een voorwaardelijke straf op waaraan hij een aantal bijzondere voorwaarden koppelt. Uw kind dient zich dan (meestal) twee jaar aan deze voorwaarden te houden om tenuitvoerlegging van de straf te voorkomen. Uw advocaat kan met u de mogelijk op te leggen voorwaarden bespreken en in overweging nemen.

Ook in het geval een dagvaarding is ontvangen zullen wij actie ondernemen om te bezien of de zaak niet alsnog kan worden geseponeerd of op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden afgedaan. Wij vragen bijvoorbeeld direct de stukken op om te bezien of bijvoorbeeld geen onderzoek naar ontlastende feiten gewenst is. De ervaring leert dat dit namelijk nogal eens wordt 'vergeten' en dat een actieve houding van de verdediging een heel ander licht op de zaak kan laten schijnen.

Schakel daarom direct één van onze specialisten in bij een dagvaarding of eerder; neem hiervoor contact met ons op. U kunt ons rechtstreeks een vraag stellen via het contatformulier op dezer pagina.

Specialisten

Specialisten

De advocaten van Kinderstrafrecht.nl zijn gespecialiseerd in kinderstrafrechtzaken. Ons team staat u bij met alle voorkomende problemen.

Over onze specialisten

De Kosten

De Kosten

Dankzij onze specialisatie werken we efficient waardoor de kosten laag blijven. Vaak komt u in aanmerking voor de door de overheid - pro deo - gefinancierde rechtsbijstand.

Lees meer over de kosten

Laatste publicaties

Meer publicaties