Officiersmodel

Het beleid binnen het parket is er tegenwoordig op gericht dat jeugdzaken zo snel mogelijk moeten worden afgedaan op een zo min mogelijk ingrijpende wijze. Een van de mogelijkheden die het Openbaar Ministerie heeft is om de zaak via het zogeheten officiersmodel af te doen. Deze mogelijkheid wordt geboden in alle zaken waarvoor geen voorlopige hechtenis wordt gevorderd en zaken waarvoor niet reeds op het politiebureau een dagvaarding aan uw kind is gegeven. Daarnaast is het afhankelijk van de aard van de zaak en het aandeel van uw kind hierin.

Strafmaat Officiersmodel

De strafmaat mag in ieder geval niet meer dan veertig uur werk- of leerstraf beslaan. Verder moet het gaan om eenvoudige jeugdzaken waarin de jeugdige heeft toegegeven dat hij het strafbare feit inderdaad heeft gepleegd. Wij zorgen er uiteraard voor dat alle argumenten die in het voordeel van uw kind pleiten goed naar voren worden gebracht om te bezien of de zaak bijvoorbeeld toch niet geseponeerd moet worden of naar bureau HALT moet worden doorverwezen.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!

Als de Officier van Justitie echter van mening is dat de zaak tegen uw kind volgens het Officiersmodel moet worden afgedaan, dan ontvangt u een oproep voor een gesprek. Dit gesprek wordt meestal gevoerd door een medewerker van de Officier van Justitie. Deze bepaalt of en welke straf aan de minderjarige wordt aangeboden.

Wij zullen uw kind voorafgaand en tijdens het gesprek adviseren over de vraag of het verstandig is om met het ‘aanbod’ akkoord te gaan of niet. Als uw kind akkoord is, dan is hij van de zaak af en wordt hij niet meer gedagvaard om bij de Kinderrechter te verschijnen. Indien u niet akkoord gaat het met de (hoogte van) de taakstraf, wordt de zaak verwezen naar de rechtbank en zal de zaak worden behandeld door de Kinderrechter. In dit geval zal uw kind tijdens de zitting altijd door een van onze gespecialiseerde advocaten worden bijgestaan. Met name in het geval dat uw zoon of dochter de verdenking betwist, zal u sneller geneigd zijn niet akkoord te gaan met het aanbod van de zijde van justitie. Dit is een lastige afweging, waarbij u ons advies goed zult kunnen gebruiken.

Neem direct contact met ons op voor ons advies of stel uw vraag direct via het formulier op deze pagina.