Specialist in Jeugdzaken

Behandeling van jeugdzaken is specialistenwerk. Een in jeugdzaken gespecialiseerd advocaat dient niet alleen kennis te hebben van het strafrecht in het algemeen en het jeugdstrafrecht in het bijzonder, maar ook van de toepasselijke civielrechtelijke regelingen, zoals de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing.

jeugdstrafrecht en pedagogisch inzicht

Zodra u op de hoogte raakt van het feit dat uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit is het zaak direct stappen te ondernemen en niet af te wachten. Benader direct een specialist op het gebied van jeugdstrafrecht. Wij zijn gespecialiseerd en beschikken bovendien over pedagogisch inzicht, waardoor wij ons kunnen inleven in de denkwijze van minderjarigen. Wij stellen - uiteraard samen met u - de belangen van uw kind voorop.

Advocaten voor kinderen

Een advocaat heeft - anders dan u - het recht om bij het politieverhoor aanwezig te zijn. Dat is van het grootste belang want kinderen zijn, zo leert onze ervaring, op dat moment niet in staat om op een adequate wijze voor hun belangen op te komen. In dit deel van de procedure is het van cruciaal belang dat de advocaat er voor zorgt dat de verklaring juist op papier komt en dat ook aandacht wordt gevestigd op voor uw kind positieve zaken.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!

Weet dat u vrij bent in uw keuze voor een advocaat. Dit geldt ook indien reeds - buiten u en uw kind om - een andere (piket)advocaat is benoemd. Deze advocaat moet namelijk plaats maken voor een gekozen rechtsbijstandverlener. Wij nemen u op dit punt alle zorg uit handen en zorgen voor een adequate overgang.

Een zaak kan op verschillende manieren worden afgedaan. Als u vast meer informatie wilt over deze specifieke punten, klik dan op een van de onderstaande links of - beter nog - bel ons vrijblijvend voor meer informatie.