Mogelijk uit huis geplaatst?

Wordt uw kind mogelijk uit huis geplaatst?

Indien uw kind door de Kinderrechter onder toezicht is gesteld, wordt er een gezinsvoogd bij het gezin betrokken. Zoals gezegd dient u de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. Het kan gebeuren dat een gezinsvoogd van mening is dat het in het belang van uw kind is dat hij uit huis geplaatst wordt. De gezinsvoogd zal dan eerst een plaats aanvragen in een instelling waarin uw kind geplaatst kan gaan worden.

machtiging uithuisplaatsing

Daarna moet de gezinsvoogd aan de rechter een machtiging uithuisplaatsing vragen. De rechter beslist dus of de aanvraag voor een uithuisplaatsing terecht is. De machtiging uithuisplaatsing is uiterlijk een jaar geldig. Overigens is het zo dat indien de machtiging drie maanden oud is en uw kind nog steeds niet uit huis is geplaatst, de machting vervalt.

Advocaat: juridische ondersteuning uithuisplaatsing

Het is duidelijk dat u bij deze zeer ingrijpende maatregelen alle hulp kunt gebruiken. Wij geven samen met u tegenwicht aan het standpunt van de gezinsvoogd en zorgen ervoor dat alle argumenten door de kinderrechter worden voorgehouden.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!

Weet dat u vrij bent in uw keuze voor een advocaat. Dit geldt ook indien reeds - buiten u en uw kind om - een andere (piket)advocaat is benoemd. Deze advocaat moet namelijk plaats maken voor een gekozen rechtsbijstandverlener. Wij nemen u op dit punt alle zorg uit handen en zorgen voor een adequate overgang.

Laat dus geen kansen liggen en neem snel contact op met een van onze ervaren strafadvocaten.

U kunt ons ook direct een vraag stellen door het formulier op deze pagina in te vullen.