(voorwaardelijk) sepot

Indien een minderjarige wordt aangehouden, wordt hij doorgaans overgebracht naar het politiebureau om te worden verhoord. Het is van het grootste belang dat een advocaat bij dat verhoor aanwezig is. Ouders worden meestal niet toegelaten tot het verhoor, een advocaat mag echter niet worden geweigerd. Indien vervolgens blijkt dat er bijvoorbeeld onvoldoende bewijs is, dat de jeugdige onterecht als verdachte is aangemerkt of dat de jeugdige slechts een zeer beperkt aandeel in de strafbare gedraging heeft gehad, kan de officier van justitie bepalen dat de zaak geseponeerd wordt. Dat betekent dat er geen (verdere) strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden.

Veelal zal in deze gevallen de jeugdige door de parketsecretaris worden uitgenodigd op het politiebureau en wordt bepaald dat aan het sepot tevens voorwaarden verbonden dienen te worden, zoals bijvoorbeeld een proeftijd waarin hij geen strafbare feiten mag plegen. Uw kind kan dan onder toezicht van de jeugdreclassering worden geplaatst.

Het is belangrijk om niet achterover te leunen en af te wachten wat er gaat gebeuren. Wij treden direct in contact met de politie of - zonodig - met de officier van justitie om hen met juridische en persoonlijke argumenten ervan te overtuigen dat uw kind zo snel mogelijk weer gewoon naar huis en school moet en dat de zaak niet voor de rechter moet worden gebracht.

Kinderstrafrecht.nl: De specialist in Jeugdstrafrecht!